Indeks potrošačke i ekonomske klime u prvom kvartalu 2021

Najnoviji podaci o percepciji potrošačke i ekonomske klime iz perspektive građana ukazuju na porast u nizu indikatora, naročito indeksa ekonomske klime. Jesmo li zaista optimističniji? U odnosu na zadnji kvartal 2020. godine, dolazi do porasta u indeksu ekonomske klime za čak 7 p.p. što je značajno bolje od prosjeka za cijelu prošlu pandemijsku godinu (21.5),…