Improve

Politika zaštite privatnosti

“Improve d.o.o., Zagreb, OIB: 15648474678 (“Improve”) odgovoran je za obradu osobnih podataka koje prikupljamo od vas ili o vama. Na primjer: vaše osobne podatke prikupljamo za vrijeme vašeg sudjelovanja u istraživanju tržišta, iz poslovnog odnosa ili prilikom posjete našoj web-stranici. Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa europskim zakonima o zaštiti podataka i iz toga proizašlim zakonskim odredbama. Pridržavamo se profesionalnih standarda i u isto vrijeme štitimo vašu privatnost kao sudionika u našim aktivnostima istraživanja tržišta.

Također se pridržavamo kodeksa o zaštiti osobnih podataka Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja.

Kodeks ponašanja Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pripremljen je sa svrhom jasnog tumačenja Uredbe EU 2016/679 u praksi istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja u Republici Hrvatskoj, s krajnjim ciljem transparentnog izvršavanja obveza utvrđenih Uredbom i pratećom regulativom od strane svih zainteresiranih strana.

 

Ciljevi kodeksa su uz ostalo identificirati ključne zainteresirane strane i njihove zahtjeve u kontekstu istraživanja tržišta, medija i javnog mnijenja.

 

 • Kodeksom se utvrđuju minimalne obveze Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja koje djeluju u Republici Hrvatskoj sukladno regulatornim obvezama i pravilima struke.
 • Kodeksom se potvrđuju prava sudionika istraživanja te obveze Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja pri ispunjenju prava sudionika istraživanja u kontekstu istraživanja tržišta i pravilima struke.
 • Kodeksom se utvrđuje minimalna razina utvrđivanja odnosa klijenata i Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja u kontekstu istraživanja tržišta i pravilima struke.

Kodeksom se utvrđuje minimalna razina utvrđivanja odnosa podugovarača i Agencija za istraživanje tržišta, medija i javnog mnijenja u kontekstu istraživanja tržišta i pravilima struke.

Više o kodeksu možete pronači ovdje.

Osobni podaci predstavljaju informacije koje vas određuju kao pojedinca, bilo direktno ili indirektno, pri čemu indirektno znači u kombinaciji s drugim informacijama, na primjer, vaše ime, adresa, e-mail adresa i broj telefona ili OIB.

Vaše osobne podatke koristimo u svrhe opisane u tekstu niže.

Ne prikupljamo niti obrađujemo veći broj ili drugu vrstu osobnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila odgovarajuća svrha. Koristimo samo osobne podatke koji su predviđeni ovom Politikom zaštite privatnosti, osim ako ste posebno dali svoju suglasnost za drugačiju upotrebu vaših osobnih podataka.

Ukoliko namjeravamo koristiti vaše osobne podatke, koje obrađujemo uz vašu suglasnost, za druge svrhe osim navedenih u danoj suglasnosti, obavijestiti ćemo vas unaprijed i, u slučajevima kada se obrada zasniva na vašoj suglasnosti, koristiti vaše osobne podatke za drugu svrhu samo uz vašu dozvolu.

Za većinu usluga prikupljamo vaše osobne podatke, kao što su: ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa („kontakt podaci”). Koristimo vaše kontakt podatke kako bismo s vama komunicirali.

Za članove panela, osim kontakt podataka, u svrhu preciznijeg pozivanja na sudjelovanje u istraživanjima potrebni su nam i dodatni podaci, koji uključuju osobne podatke. Takve podatke prikupljamo kroz registraciju ili ankete za profiliranje,

Kolačići: Naš web-site koristi kolačiće i druge tehnologije kako bi poboljšao iskustvo korisnika i unaprijedio performanse web-sitea, jednostavnost i sigurnost za korisnike.

Vaše podatke objaviti ćemo samo u one svrhe i trećim osobama koji su navedeni u tekstu niže. Improve će poduzeti odgovarajuće korake da osigura da se vaši osobni podaci obrađuju, osiguravaju i prenose u skladu sa važećim zakonom.

Mi ne otkrivamo osobne podatke sudionika u projektima istraživanja tržišta trećim osobama, osim ako sudionici nisu dali svoju izričitu prethodnu suglasnost posebno za tu svrhu.

Kada je to neophodno, ovlastiti ćemo druge tvrtke i pojedince da obave određene zadatke i time doprinesu našim uslugama, u naše ime, a koje su pokrivene predmetom ugovora o obradi podataka. Možemo, na primjer, dostaviti osobne podatke ovlaštenim agencijama, ugovaračima ili partnerima za hosting naših baza podataka i aplikacija radi pružanja usluga obrade podataka, kako bi vam dostavili informacije koje tražite, ili call- centrima u svrhu pružanja usluga podrške ispitivanja u toku projekata istraživanja tržišta. Podijeliti ćemo ili učiniti dostupnim ove informacije vanjskim pružateljima usluga samo ako je to neophodno za pružanje naših usluga. Vanjski pružatelji usluga ne smiju koristiti ove informacije ni u koje druge svrhe, naročito ne za svoje ili za potrebe trećih osoba. Vanjski pružatelji usluga koje Improve angažira ugovorom se obvezuju na poštivanje povjerljivost vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke objaviti ćemo državnim službama samo ukoliko je ovo zakonom propisano. Improve će primjera radi, odgovoriti na zahtjeve suda, službi za provođenje zakona, regulatornih službi, i drugih javnih i državnih službi koji mogu uključiti i službe izvan vaše države boravka.

Improve neće prikupljati niti obrađivati osobne podatke djece mlađe od 16 godina – ili ispod mlađeg uzrasta – osim uz suglasnost roditelja, prema važećem lokalnom zakonu. Ukoliko dođemo do spoznaje da su osobni podatci nekog djeteta nenamjerno prikupljeni, izbrisat ćemo takve podatke bez odlaganja.

Improve se ozbiljno odnosi prema sigurnosti podataka. Mi primjenjujemo odgovarajući stupanj sigurnosti i zato smo uveli opravdane fizičke, elektronske i administrativne procedure kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju. Naše politike i procedure za zaštitu podataka detaljno su usklađene sa široko prihvaćenim međunarodnim standardima i redovito se revidiraju i ažuriraju kako bi ispunile naše poslovne potrebe, tehnološke promjene i zakonske propise. Pristup vašim osobnim podacima omogućen je samo onim zaposlenicima, pružateljima usluga ili partnerima za koje je nužno iz poslovnih razloga, ili su im nužni zbog obavljanja posla. Ukoliko dođe do upada u sigurnost podataka, koji uključuju osobne podatke, Improve će se pridržavati svih važećih zakona o obavještavanju o upadu u sigurnost podataka.

Kao osobe na koje se podaci odnose, imate određena zakonska prava koja se odnose na osobne podatke koje prikupljamo od vas. Ovo vrijedi za sve aktivnosti obrade podataka propisane u ovoj politici zaštite privatnosti. Improve poštuje vaša pojedinačna prava i u skladu s tim se odnosi prema vašim interesima. Sljedeći navodi uključuju informacije o vašim zakonskim pravima po važećem zakonu o zaštiti podataka:

 • Pravo na povlačenje suglasnosti: u slučajevima kada se obrada osobnih podataka zasniva na vašoj suglasnosti možete povući ovu suglasnost u bilo kojem trenutku. Mi osiguravamo da se suglasnost može povući istim sredstvima kao što je dana – na primjer, elektronski. Kao sudionik u istraživanja tržišta, važno je napomenuti da povlačenjem suglasnosti najčešće završavate svoje sudjelovanje u odgovarajućem projektu i više nećete ispunjavati kriterije za nagrade ili stimulacije koje Improve na kraju može ponuditi sudionicima.
 • Pravo na ispravljanje: možemo vam ponuditi ispravljanje vaših osobnih podataka. Ulažemo razumne napore da održimo osobne podatke koje imamo ili kojima upravljamo, a koji se stalno koriste, točnim, potpunim, aktualnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne. Članovi našeg panela mogu samostalno napraviti promjene na svojim osobnim podacima.
 • Pravo na ograničenje: možemo vam ponuditi ograničenje korištenja vaših osobnih podataka, ukoliko : – osporavate ispravnost svojih osobnih podataka, u vremenskom razdoblju koje nam je potrebno da provjerimo ispravnost, – je obrada protuzakonita i zahtjevate ograničenje obrade umjesto brisanja osobnih podataka, – nam više nisu potrebni vaši osobni podatci, ali ih vi tražite radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane svojih zakonskih prava, ili – imate prigovor na obradu, dok ne utvrdimo ima li naša zakonska osnova prevagu nad vašom.
 • Pravo na pristup: imate pravo na uvid vašim osobnim podacima koje obrađujemo kao i informacije o njihovoj svrsi obrade, o vrsti/kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, te o predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni. Dostupni podaci će biti dostavljeni u strukturiranom obliku.
 • Pravo na prenosivost: na vaš zahtjev, prenjeti ćemo vaše osobne podatke drugom kontroloru, kada je to tehnički izvedivo, pod uvjetom da je obrada zasnovana na vašoj suglasnosti ili je ista potrebna za izvršenje ugovora. Umjesto dobivanja primjerka svojih osobnih podataka, možete zahtjevati da prenesemo podatke drugom kontroloru, kojeg ste vi odredili.
 • Možemo omogućiti brisanje vaših osobnih podataka kada osobni podaci nisu više potrebni u vezi sa svrhom za koju su prikupljeni ili drugačije obrađeni. Imate pravo prigovora protiv daljnje obrade vaših osobnih podataka (vidi niže) i ostvarujete ovo pravo prigovora; ukoliko je obrada zasnovana na vašoj suglasnosti, vi povučete suglasnost i ne postoji niti jedna druga zakonska osnova za obradu; ukoliko se osobni podatci obrađuju na protuzakonit način; osim ukoliko je obrada neophodna zbog usklađenosti sa zakonskom obvezom na osnovu koje smo dužni izvršiti obradu; osobito kod zakonskih zahtjeva za zadržavanje podataka; za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava.
 • Imate pravo da se u svakom trenutku usprotivite obradi svojih osobnih podataka zbog konkretne situacije u kojoj se nalazite, pod uvjetom da obrada nije zasnovana na vašoj suglasnosti nego na našim ili legitimnim interesima treće osobe. U tom slučaju, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke osim ako možemo dokazati da postoji snažna zakonska osnova i opravdani interes za obradu ili utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava. Ukoliko se protivite obradi, molimo navedite želite li da vaše osobne podatke izbrišemo ili ograničimo njihovu obradu.
 • U slučaju navodnog kršenja važećih propisa o zaštiti privatnosti, možete uložiti žalbu kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u državi u kojoj živite ili gde je došlo do navodnog kršenja.

Napominjemo:

 • Pokušati ćemo ispuniti vaš zahtjev u roku od 30 dana. Ovaj period se može produžiti iz posebnih razloga koji se tiču određenog zakonskog prava ili složenosti vašeg zahtjeva.
 • U određenim situacijama, možda nećemo biti u mogućnosti da vam omogućimo pristup svim ili nekim od vaših osobnih podataka zbog zakonskih odredbi. Ukoliko odbijemo vaš zahtjev za pristup, obavijestiti ćemo vas o razlogu odbijanja.

Ostvarivanje vaših zakonskih prava: Kako biste ostvarili svoja zakonska prava, molimo vas da nas kontaktirate u pisanom obliku, putem e-maila.  Za kontakt podatke, molimo pogledajte na kraju Politike zaštite privatnosti.

Generalno ćemo izbrisati osobne podatke koje smo prikupili od vas ukoliko više nisu neophodni za postizanje ciljeva za koje su prvobitno prikupljeni najkasnije dvije godine od ispunjenja cilja (npr. završetka istraživanja u kojem ste sudjelovali). Ukoliko ste član našeg ImproveOnline Panela tada vaše osobne podatke, koje koristimo za pozive na sudjelovanja u istraživanja, čuvamo sve dok ste član, odnosno dok ne povučete privolu – otkažete članstvo.

Zadržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju modificiramo našu praksu zaštite privatnosti i da u bilo koje vrijeme ažuriramo i izmjenimo ovu Politiku zaštite privatnosti. Iz tog razloga, potičemo vas da se učetalo informirate na ovoj Politici zaštite privatnosti.

Vaše zahtjeve u vezi predmeta zaštite podataka i sve zahtjeve za ostvarivanje vaših zakonskih prava možete poslati na e-poštu: dpo@improve.com.hr