Verzija 1. Politike zaštite privatnosti

Posljednja revizija: 2018/01/30.

“Improve d.o.o., Zagreb, OIB: 15648474678 (“Improve”) odgovoran je za obradu osobnih podataka koje prikupljamo od vas ili o vama. Na primjer: vaše osobne podatke prikupljamo za vrijeme vašeg sudjelovanja u istraživanju tržišta, iz poslovnog odnosa, prilikom posjete našoj web-stranici ili tijekom korištenja naše softverske aplikacije. Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu sa europskim zakonima o zaštiti podataka i iz toga proizašlim zakonskim odredbama. Pridržavamo se profesionalnih standarda  i u isto vrijeme štitimo vašu privatnost kao sudionika u našim aktivnostima istraživanja tržišta.

Osobni podaci predstavljaju informacije koje vas određuju kao pojedinca, bilo direktno ili indirektno, pri čemu indirektno znači u kombinaciji s drugim informacijama, na primjer, vaše ime, adresa, e-mail adresa i broj telefona ili OIB.

Vaše osobne podatke koristimo u svrhe opisane u tekstu niže. Ne prikupljamo niti obrađujemo veći broj ili drugu vrstu osobnih podataka od onih koji su potrebni da bi se ispunila odgovarajuća svrha. Koristimo samo osobne podatke koji su predviđeni ovom Politikom zaštite privatnosti, osim ako ste posebno dali svoju suglasnost za drugačiju upotrebu vaših osobnih podataka. Ukoliko namjeravamo koristiti vaše osobne podatke, koje obrađujemo uz vašu suglasnost, za druge svrhe osim navedenih u danoj suglasnosti, obavijestiti ćemo vas unaprijed i, u slučajevima kada se obrada zasniva na vašoj suglasnosti, koristiti vaše osobne podatke za drugu svrhu samo uz vašu dozvolu.

Za većinu usluga prikupljamo vaše osobne podatke, kao što su: ime, adresa, broj telefona i e-mail adresa („Podaci za registraciju”). Koristimo vaše podatke za registraciju kako bismo s vama komunicirali o našim uslugama te kako bismo vas obavijestili o našim politikama i uvjetima. Također koristimo vaše podatke za registraciju, kako bismo bili u mogućnosti odgovoriti vam kada nas kontaktirate.

Za članove panela, osim podataka za registraciju, potrebni su nam i dodatni podaci, koji uključuju osobne podatke. Takve osobne podatke prikupljamo za vrijeme anketa koje se provode na internetu, telefonom ili u direktnom razgovoru,

Kolačići: Naš web-site koristi kolačiće i druge tehnologije kako bi poboljšao iskustvo korisnika i unaprijedio performanse web-sitea, jednostavnost i sigurnost za korisnike.

Ponekad možemo prikupiti osobne podatke o vama iz drugih izvora, osim od vas samih. Primjera radi, to može biti slučaj ako ste registrirani kod pružatelja usluga panela za istraživanje tržišta kao sudionik, a mi surađujemo sa tim pružateljem usluga kako bismo pronašli sudionike u našem istraživanju. Tada će pružatelj usluga panela, u skladu sa svojom politikom zaštite privatnosti i vašom odgovarajućom suglasnošću sa njegovom praksom, prenijeti vaše osobne podatke nama, kako bismo bili u mogućnosti kontaktirati vas. Ako vas pružatelj usluga panela nije već obavijestio o prenošenju vaših osobnih podataka nama, onda ćemo to učiniti mi, tijekom prvog kontaktiranja te ćemo vam navesti sve podatke koji se dijele sa nama.

Osim toga, možemo prikupiti i osobne podatke u vezi sa izlaganjem sudionika u projektima istraživanja tržišta putem reklama i odgovarajućeg medijskog sadržaja iz drugih izvora, kao što su reklamne mreže, platforme društvenih medija i web-siteovi, te poslužitelja mobilnih aplikacija. Ukoliko to radimo, potrebna nam je prethodna suglasnost suidonika za prikupljanje podataka. Sudionike moramo obavijestiti o izvorima iz kojih prikupljamo osobne podatke o njima. Ovakve sekundarne podatke koristimo za obogaćivanje podataka koje prikupljamo od sudionika za vrijeme njihovog sudjelovanja u panelu, kako bismo omogućili bolji uvid našim klijentima. Ukoliko prikupljamo osobne podatke o vama iz drugih izvora, mi ili osiguravamo da vas je izvor unaprijed obavijestio o prijenosu, ili vas obavještavamo tokom prvog kontakta da smo dobili vaše osobne podatke te pružamo sve informacije koje smo po zakonu dužni.

Vaše podatke objaviti ćemo samo u one svrhe i trećim osobama koji su navedeni u tekstu niže. Improve će poduzeti odgovarajuće korake da osigura da se vaši osobni podaci obrađuju, osiguravaju i prenose u skladu sa važećim zakonom.

Mi ne otkrivamo osobne podatke sudionika u projektima istraživanja tržišta trećim osobama, osim ako sudionici nisu dali svoju izričitu prethodnu suglasnost posebno za tu svrhu.

Kada je to neophodno, ovlastiti ćemo druge tvrtke i pojedince da obave određene zadatke i time doprinesu našim uslugama, u naše ime, a koje su pokrivene predmetom ugovora o obradi podataka. Možemo, na primjer, dostaviti osobne podatke ovlaštenim agencijama, ugovaračima ili partnerima za hosting naših baza podataka i aplikacija radi pružanja usluga obrade podataka, kako bi vam dostavili informacije koje tražite, ili call- centrima u svrhu pružanja usluga podrške ispitivanja u toku projekata istraživanja tržišta. Podijeliti ćemo ili učiniti dostupnim ove informacije vanjskim pružateljima usluga samo ako je to neophodno za pružanje naših usluga. Vanjski pružatelji usluga ne smiju koristiti ove informacije ni u koje druge svrhe, naročito ne za svoje ili za potrebe trećih osoba. Vanjski pružatelji usluga koje Improve angažira ugovorom se obvezuju na poštivanje povjerljivost vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke objaviti ćemo državnim službama samo ukoliko je ovo zakonom propisano. Improve će primjera radi, odgovoriti na zahtjeve suda, službi za provođenje zakona, regulatornih službi, i drugih javnih i državnih službi koji mogu uključiti i službe izvan vaše države boravka.

Improve neće prikupljati niti obrađivati osobne podatke djece mlađe od 16 godina – ili ispod mlađeg uzrasta – osim uz suglasnost roditelja, prema važećem lokalnom zakonu. Ukoliko dođemo do spoznaje da su osobni podatci nekog djeteta nenamjerno prikupljeni, izbrisat ćemo takve podatke bez odlaganja.

Možemo obraditi i vaše osjetljive podatke ukoliko ste slobodnom voljom prethodno dali svoju izričitu i posebnu suglasnost u određenom kontekstu za određenu svrhu, na primjer, za vrijeme vašeg sudjelovanja u istraživanju tržišta. Osjetljivi podaci odnose se na osobne podatke kojima se otkriva rasno ili etničko porijeklo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, genetski podatci, biometrijski podatci za potrebe jedinstvene identifikacije fizičke osobe, zdravlja ili seksualnog života ili seksualne orijentacije fizičke osobe. Osim toga, ukoliko je potrebno, možemo obraditi osjetljive podatke za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih zahtjeva.

Improve se ozbiljno odnosi prema sigurnosti podataka. Mi primjenjujemo odgovarajući stupanj sigurnosti i zato smo uveli opravdane fizičke, elektronske i administrativne procedure kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo, od nezgode ili protuzakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog objavljivanja ili pristupanja osobnim podacima koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju. Naše politike i procedure za zaštitu podataka detaljno su usklađene sa široko prihvaćenim međunarodnim standardima i redovito se revidiraju i ažuriraju kako bi ispunile naše poslovne potrebe, tehnološke promjene i zakonske propise. Pristup vašim osobnim podacima omogućen je samo onim zaposlenicima, pružateljima usluga ili partnerima za koje je nužno iz poslovnih razloga, ili su im nužni zbog obavljanja posla. Ukoliko dođe do upada u sigurnost podataka, koji uključuju osobne podatke, Improve će se pridržavati svih važećih zakona o obavještavanju o upadu u sigurnost podataka.

Kao osobe na koje se podaci odnose, imate određena zakonska prava koja se odnose na osobne podatke koje prikupljamo od vas. Ovo vrijedi za sve aktivnosti obrade podataka propisane u ovoj politici zaštite privatnosti. Improve poštuje vaša pojedinačna prava i u skladu s tim se odnosi prema vašim interesima. Sljedeći navodi uključuju informacije o vašim zakonskim pravima po važećem zakonu o zaštiti podataka:

 • Pravo na povlačenje suglasnosti: u slučajevima kada se obrada osobnih podataka zasniva na vašoj suglasnosti možete povući ovu suglasnost u bilo kojem trenutku praćenjem procedura opisanih u odgovarajućem obrascu za suglasnost. Mi osiguravamo da se suglasnost može povući istim sredstvima kao što je dana – na primjer, elektronski. Kao sudionik u istraživanja tržišta, važno je napomenuti da povlačenjem suglasnosti najčešće završavate svoje sudjelovanje u odgovarajućem projektu i više nećete ispunjavati kriterije za nagrade ili stimulacije koje Improve na kraju može ponuditi sudionicima.
 • Pravo na ispravljanje: možemo vam ponuditi ispravljanje vaših osobnih podataka. Ulažemo razumne napore da održimo osobne podatke koje imamo ili kojima upravljamo, a koji se stalno koriste, točnim, potpunim, aktualnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne. U odgovarajućim slučajevima, nudimo uslužne Internet portale na kojima korisnici mogu pregledati i ispraviti svoje osobne podatke.
 • Pravo na ograničenje: možemo vam ponuditi ograničenje korištenja vaših osobnih podataka, ukoliko : – osporavate ispravnost svojih osobnih podataka, u vremenskom razdoblju koje nam je potrebno da provjerimo ispravnost, – je obrada protuzakonita i zahtjevate ograničenje obrade umesto brisanja osobnih podataka, – nam više nisu potrebni vaši osobni podatci, ali ih vi tražite radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane svojih zakonskih prava, ili – imate prigovor na obradu, dok ne utvrdimo ima li naša zakonska osnova prevagu nad vašom.
 • Pravo na pristup: možete pristupiti informacijama o osobnim podacima koje imamo o vama, uključujući informacije o tome koje kategorije osobnih podataka posjedujemo ili kontroliramo, u koje svrhe ih koristimo, gdje smo ih prikupili (ukoliko to nije direktno od vas) i kome su objavljene, ukoliko je potrebno. Možete besplatno dobiti jedan primjerak osobnih podataka koje imamo o vama. Zadržavamo pravo da naplatimo razumnu naknadu za svaki dodatni primjerak koji zatražite.
 • Pravo na prenosivost: na vaš zahtjev, prenjeti ćemo vaše osobne podatke drugom kontroloru, kada je to tehnički izvedivo, pod uvjetom da je obrada zasnovana na vašoj suglasnosti ili je ista potrebna za izvršenje ugovora. Umjesto dobivanja primjerka svojih osobnih podataka, možete zahtjevati da prenesemo podatke drugom kontroloru, kojeg ste vi odredili.
 • Možemo omogućiti brisanje vaših osobnih podataka kada osobni podaci nisu više potrebni u vezi sa svrhom za koju su prikupljeni ili drugačije obrađeni. Imate pravo prigovora protiv daljnje obrade vaših osobnih podataka (vidi niže) i ostvarujete ovo pravo prigovora; ukoliko je obrada zasnovana na vašoj suglasnosti, vi povučete suglasnost i ne postoji niti jedna druga zakonska osnova za obradu; ukoliko se osobni podatci obrađuju na protuzakonit način; osim ukoliko je obrada neophodna zbog usklađenosti sa zakonskom obvezom na osnovu koje smo dužni izvršiti obradu; osobito kod zakonskih zahtjeva za zadržavanje podataka; za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava.
 • Imate pravo da se u svakom trenutku usprotivite obradi svojih osobnih podataka zbog konkretne situacije u kojoj se nalazite, pod uvjetom da obrada nije zasnovana na vašoj suglasnosti nego na našim ili legitimnim interesima treće osobe. U tom slučaju, nećemo više obrađivati vaše osobne podatke osim ako možemo dokazati da postoji snažna zakonska osnova i opravdani interes za obradu ili utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu zakonskih prava. Ukoliko se protivite obradi, molimo navedite želite li da vaše osobne podatke izbrišemo ili ograničimo njihovu obradu.
 • U slučaju navodnog kršenja važećih propisa o zaštiti privatnosti, možete uložiti žalbu kod nadležnog tijela za zaštitu podataka u državi u kojoj živite ili gde je došlo do navodnog kršenja.
  Napominjemo:

 • Pokušati ćemo ispuniti vaš zahtjev u roku od 30 dana. Ovaj period se može produžiti iz posebnih razloga koji se tiču određenog zakonskog prava ili složenosti vašeg zahtjeva.
 • U određenim situacijama, možda nećemo biti u mogućnosti da vam omogućimo pristup svim ili nekim od vaših osobnih podataka zbog zakonskih odredbi. Ukoliko odbijemo vaš zahtjev za pristup, obavijestiti ćemo vas o razlogu odbijanja.
 • U nekim slučajevima nećemo biti u mogućnosti provjeriti vaše osobne podatke zbog informacija za identifikaciju koje ste dostavili u svom zahtjevu. Dva primjera osobnih podataka koje ne možemo provjeriti kad dostavite svoje ime i e-mail adresu su: – podaci prikupljeni preko kolačića pretraživača, osim ukoliko ste dali suglasnost za korištenje kolačića za potrebe istraživanja tržišta kao član ImproveOnline panela, i još uvijek ste član tog panela u trenutku postavljanja zahtjeva, – podaci prikupljeni sa javnih siteova društvenih medija, ukoliko ste postavili komentar pod nadimkom koji nam nije poznat. U takvim slučajevima, kada vas ne možemo identificirati kao osobu na koju se podati odnose, nismo u mogućnosti ispuniti vaš zahtjev za ostvarivanje zakonskih prava iz ovog poglavlja, osim ako nam ne dostavite dodatne informacije koje će omogućiti vašu identifikaciju.
 • Ostvarivanje vaših zakonskih prava: Kako biste ostvarili svoja zakonska prava, molimo vas da kontaktirate našu službu za zaštitu privatnosti u pisanom obliku ili u formi teksta, putem e-maila ili pisma. Možete se obratiti direktno našem službeniku za zaštitu podataka. Za kontakt podatke, molimo pogledajte na kraju Politike zaštite privatnosti.

Generalno ćemo izbrisati osobne podatke koje smo prikupili od vas ukoliko više nisu neophodni za postizanje ciljeva za koje su prvobitno prikupljeni. Međutim, od nas se može zahtjevati da sačuvamo vaše osobne podatke na duži period, zbog zakonskih odredbi. Osim toga, nećemo izbrisati sve vaše osobne podatke ukoliko ste tražili od nas da vas u budućnosti ne kontaktiramo. U tu svrhu, Improve vodi evidenciju koja sadrži informacije o ljudima koji ne žele da biti pononvo kontaktirani u budućnosti (npr. putem grupnih e-mailova ili regrutacija za projekte istraživanja tržišta). Naše uvjerenje je da je vasa suglasnost da čuvamo vaše osobne podatke u svrhu vođenja takve evidencije, osim ako nam ne kažete suprotno.

Zadržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju modificiramo našu praksu zaštite privatnosti i da u bilo koje vrijeme ažuriramo i izmjenimo ovu politiku zaštite privatnosti. Iz tog razloga, potičemo vas da se stalno pozivate na ovu Politiku zaštite privatnosti. Ova Politika zaštite privatnosti je važeća od datuma “posljednje revizije” koji se nalazi na vrhu ove stranice. Vaše osobne podatke koristit ćemo na način koji je u skladu sa Politikom zaštite privatnosti pod kojom su prikupljeni, osim ako ne dobijemo vašu suglasnost da ih koristimo drugačije.

Vaše zahtjeve u vezi predmeta zaštite podataka i sve zahtjeve za ostvarivanje vaših zakonskih prava možete poslati Službi za zaštitu podataka na e-poštu:
e-pošta: dpo@improve.com.hr

Svi zahtjevi biti će upućeni našem službeniku za zaštitu podataka.