Improve Research & Analytics je grupa iskusnih (ex-GfK) istraživača i analitičara koji za cilj imaju pomoći klijentima da imaju bolji uvid o svojim korisnicima i potencijalnim korisnicima.

Članovi našeg ImproveOnline panela nam pomažu da kroz Online istraživanja dajemo valjane i vrijedne informacije koje pomažu u kreiranju novih usluga i proizvoda kao i poboljšavanju postojećih.

Više o nama možete saznati ovdje.