Segmentacija pasa Naslovna

Tipologija vlasnika pasa – prepoznajete li sebe ili svoje prijatelje?

U ovom smo istraživanju napravili segmentaciju ili tipologiju vlasnika pasa. Što je segmentacija tržišta i zbog čega je provodimo? Segmentacijom se tržište odnosno kupci dijele u više distinktivnih grupa. Kupci unutar istog segmenta slični su po nekim važnim karakteristikama, kao npr. potrebama i preferencijama pri kupnji, a po tim se istim karakteristikama razlikuju od ostalih…